7 effekter pandemien har på bedrifter på nett

Pandemien har lammet de fleste av oss på en eller flere måter. De aller fleste av oss er påvirket på det sosiale plan, men noen er også lammet økonomisk. Flere permitteringer har funnet sted, og noen er også oppsagt. På nettet, derimot, er situasjonen en litt annen – her er ikke tallene utelukkende blodrøde. Med mer fritid og restriksjoner knyttet fysisk nærhet, har nemlig flere av oss trukket mot nettet og tjenestene som finnes der. Og dette har påvirket bedriftene på nett på flere måter.

Linda Torill Risøy, en av våre eksperter på området, har sett nærmere på hva som egentlig har skjedd med virksomheter på nett etter at pandemien dukket opp, og nedenfor ser du resultatet.

Reiseselskaper

Er det én bransje på nett som er påvirket i negativ forstand av pandemien, er det reiselivsbransjen. Dette var allerede en bransje der hovedvekten lå på nettbaserte tjenester, og med forbud og strenge oppfordringer til ikke å reise, har naturlig nok reiselivsbransjen møtt veggen. Mange selskaper har sett seg nødt til å permittere og si opp ansatte i tusentall, og de selskapene som enda har hodet over vann klamrer seg til håpet om ekstrem pågang når det en gang blir akseptabelt å reise igjen.

Nettcasinoer

I takt med at flere av oss sitter hjemme, har populariteten til underholdningstjenestene økt. Og dette ser vi på flere måter. Spesielt nettcasinoene har fått økt popularitet, og det er enklere enn noen gang tidligere å finne et seriøst norsk casino På Nett. Det er mange grunner til at casinoene har blitt så populære, men det faktum at de gir god underholdning og at spillene er både spennende og varierte er viktige faktorer.

Handling på nett er det nye

Er det én bransje som har gjort det stort under pandemien, er det nettbutikkene. I dag foregår det meste på nett, og aldri ført er det brukt mer penger på nettbutikkene verden over. Allerede før pandemien la seg over oss, forsvant fysiske butikker i hopetall til fordel for de nettbaserte variantene. Den store pågangen på nettbutikkene i disse tider gjør nok ikke denne trenden mindre aktuell.

Krav til kvalitet

På grunn av at nettet brukes til det meste i dag, blir det større konkurranse mellom aktører som leverer tjenestene sine der. Det betyr at de må gjøre sitt ytterste for å levere løsninger forbrukerne vil ha, og som et resultat kan forbrukerne forvente høyere kvalitet på nettsidene de besøker.

Noen må permittere, andre må ansette

Pandemien snudde på mange måter samfunn på hodet, og der noen bransjer – slik som serverings- og reiselivsbransjen – så seg nødt til å permittere, har flere nettbaserte industrier sett seg nødt til å ansette flere for å få kabalen til å gå opp. Det store trykket fra forbrukerne innenfor de nettbaserte tjenestene har rett og slett gjort at kapasiteten er sprengt hos en rekke aktører, og de trenger flere mennesker til å håndtere både kundehenvendelser og forsendelser av varer.

Matbestilling på nett

I en tid der det å gå i butikken skal unngås, har også matindustrien endret seg. Der vi før hastet innom butikken på vei hjem fra jobb, bestiller vi nå store leveranser av dagligvarer via internett. Varene leveres utenfor døren hjemme, slik at vi unngår kontakt med fysiske mennesker, og mange har bitt seg merke i hvilke fordeler bestilling av matvarer har. For det første er det enklere å bestille større mengder mat, noe som gir rom for bedre planlegging av middagen. For det andre sparer vi tid som kan brukes til andre ting.

Fremtiden er digital

Forskjellige bransjer har hatt forskjellige utfordringer underveis i pandemien. Noen har gått konkurs, andre har fått en vekst de bare kunne drømme om tidligere. Er det én ting som er sikkert, er det at forbrukerne har sett fordelene med å handle på nett. Ja, vi savner det sosiale, men med de praktiske løsningene den nettbaserte verdenen byr på, tyder mye på at trenden og digitaliseringen vi ser i dag vil fortsette også når pandemien ikke lenger er et faktum.