Enighet i meklingen for vin- og brennevinsbransjen

Det ble like over midnatt onsdag 9. desember enighet mellom NHO Mat og Drikke og NNN i meklingen om overenskomsten for vin- og brennevinsbransjen.

Etter at det ble brudd i forhandlingene i begynnelsen av november, møttes partene møttes hos Riksmekleren mandag 7. og tirsdag 8. desember. NNN hadde i forkant meldt plassfratredelse for 177 ansatte i Vectura og Arcus.

-Vi er tilfredse med å ha kommet frem til en løsning, sier Nikolai A. Westlie, forhandlingsdirektør i NHO Mat og Drikke.

Partene ble blant annet enige om følgende punkter:

 • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1.5.2020.    
  Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.   
 • Minstelønnssatsen økes med kr 5,60 til kr 189,30 pr. time fra 1.5.2020 
 • Ansiennitetstilleggene økes fra 1.11.2020 og de nye satsene for ansiennitetstillegg er: 
  • Etter ett (1) år i bedriften   kr. 6,00
  • Etter tre (3) år i bedriften  kr. 9,00
  • Etter seks (6) år i bedriften  kr. 11,00
  • Etter åtte (8) år i bedriften  kr. 12,00
  • Etter tolv (12) år i bedriften kr. 17,00  
 • Fagarbeidertillegget økes til kr 7,50 pr time fra 1.11. 2020.   

Frist for uravstemning er 18. desember 2020.