Vinlandet Frankrike

Bakgrunn og historie

Vindyrking spredde seg til Frankrike med hellenismen og gallerne gjorde snart vinproduksjon til sin egen kunst. De eldste sporene man er ganske sikre på, er funn etter fønikerne rundt 600 år f.Kr., men mange historikere mener det er sannsynlig at det ble dyrket vin i området lenge før dette. Under Romerriket ble det utstedt lisenser for vinproduksjon, mens det i middelalderen var klostrene som tok vare på og videreutviklet kunnskapen. Britiske og hollandske tradisjoner har innvirket på fransk vinkultur i perioder, og det samme har definitivt kristendommen også gjort.

Vinindustrien i dagMat &

I moderne tid har fransk vinindustri opplevd økende konkurranse fra vinprodusenter over hele verden. For å møte konkurransen og beskytte franske interesser ble Appellation d’origine contrôlée etablert i 1935. At landet har ligget i forkant av mye av den teknologiske utviklingen, har også bidratt til fremgangen innen vinproduksjon. Som et eksempel kan det nevnes at Louis Pasteur (opphavet til dagens kunnskap innen flere felt, blant annet vaksinering, mikrobiologisk fermentering og selvsagt pasteurisering) var involvert i å løse flere problemer knyttet til fermentering og bakteriell nedbrytning.

I etterkrigstiden har målrettet investering og satsing fra en ny generasjon Vignerons skapt de moderne, franske vinene vi kjenner i dag. Dagens totale produksjon er mellom 50 og 60 millioner hektoliter per år. Volumet gjør Frankrike, til enten den største og nest største vinprodusenten i verden. Dette er titler Frankrike deler med Italia, og hvem som er størst varierer fra år til år.

Druesorter og vinstiler

Mange av de mest kjente, internasjonale vindruene, har opprinnelig blitt kultivert i Frankrike. Innenfor landets grenser finner vi derimot store, regionale variasjoner. Fransk lov begrenser dyrking av ulike vindruesorter i de enkelte distriktene, av den grunn finner vi ingen sorter som blir dyrket over hele landet. Den mest utbredte vindruen i 2007 var Merlot som dette året overgikk produksjonen av den kjente Cabernet Sauvignon med nesten 100%.

Klima

Frankrike er et land med store, geografiske variasjoner. Vi finner middelhavsklima med sol og varme, høylandsområder og alpine fjellmassiver, tradisjonelle landbruksområder og fruktbare elvedaler. Denne store variasjonen i topografi gir grunnlag for like stor variasjon i vinproduksjonen og er utgangspunktet for verdenskjente navn som Champagne, Cognac og Provence.

Det franske konseptet Terroir er viktig for franske vindyrkere. Terroir beskriver de naturlige forholdene på en vingård, altså jordsmonn, fjellgrunn, høyde over havet, helling etc. Samme type vindrue som dyrkes i forskjellige Terroir, kan resultere i meget forskjellig vin. Et litt fattig jordsmonn hvor vinrankenes røtter må strekke seg dypt etter vann, gir de beste vindruene. Slike forhold finner vi blant annet i det kanskje mest kjente vindistriktet av dem alle; Bordeaux.

Lovgivning

Klassifisering av vin har vært i konstant forandring i Frankrike, men består fra 2012 av de følgende tre kategoriene: Vin de France, Indication géographique protégée (IGP) og Appellation d’origine protégée (AOP). I kategorien Vin de France vil vi finne de vinene som tidligere ble beskrevet som bordvin. IGP er en mellomklasse og AOP er den høyeste klassen. Vin som er produsert etter 2012 vil bli klassifisert i dette systemet, men eldre vin som er i distribusjon vil ikke bli gitt nye etiketter og må av den grunn vurderes etter eldre systemer.

Vi snakker sjeldent om ”fransk vin” som sådan, men heller om vin fra de enkelte distriktene, som Bordeaux og Burgund. Vinproduksjon, vinsmaking, vin og god mat, alt er så sterkt knyttet til franske regioner at vi ofte glemmer at Champagne ikke er en drikk, men faktisk et distrikt. De vinproduserende distriktene i Frankrike er regulert av Institut National des Appellations d’Origine, forkortet INAO. INAO kontrollerer kvaliteten og klassifiserer vinproduksjonen. Møtes ikke de strenge kriteriene, kan en vin raskt bli degradert til for eksempel klassifiseringen bordvin.

 

Oversikt over Frankrikes vindistrikt

[otw-bm-list id=»3″]