Vinlandet Portugal

Bakgrunn og historie

Vintradisjonene i Portugal er resultatet av mange folkeslags bedrifter. Både Fønikere, Kartagere og Grekere brakte sine kulturer til Portugal, men som i alle andre regioner rundt Middelhavet er det romerne som står for den største påvirkningen. Romerne utviklet vinproduksjonen intenst i regionen de selv kalte Lusitania (det sørlige Portugal). Her dyrket de vin både til eget forbruk og for eksport til Roma. Som et resultat av Methuenavtalen i 1703 begynte Portugal å eksportere vin til England og med økende handel begynte Portugiserne å utvikle sin vinindustri.

Vinindustrien i dag

Portugal har to vinregioner som er beskyttet av UNESCO som verdensarv, disse er Duorodalen og Picoøya. Vi finner en meget stor variasjon lokale viner i Portugal, og landet er verdens syvende største vineksportør. Totalt eksporterte Portugal 535 000 tonn vin i 2005, noe som utgjorde 3.17% av den internasjonale markedsverdien på vin det året.

Druesorter og vinstiler

Portugal har en stor variasjon av lokale druesorter og produserer veldig mye forskjellig vin. Men det er ikke bare druene som sørger for variasjonen. Landet har også store forskjeller i klima og jordsmonn og dette bidrar signifikant til bredden i Portugisisk vin. De mest kjente sortene er kanskje Portvin og Muscatel. Portvin lages i den vakre Duorodalen i Alto Duoro-regionen og den kommer i mange varianter. Muscatel er en sterkvin fra Setubal.

Klima

Det produseres vin over hele Portugal, og dermed også i klimasoner og jordsmonn med stor variasjon. Vin fra Bairrada gror i leire og er utsatt for intens sol mens for eksempel Colaresvinen vokser i meget sandete jordsmonn mellom åsene Sintra og Roca Cape utenfor Lisboa. Fra fjellområdet Dão får vi vin som har utviklet seg i et temperert område som ligger beskyttet fra det maritime klimaet. Portugal som helhet er definert som et middelhavsklima, men består også av regioner med både havklima og steppeklima. Portugal er dessuten et av de varmeste landene i Europa. I fjellområdene ligger gjennomsnittemperaturen på cirka 10°C, mens det i lavlandet i sør ligger på cirka 17°C. Det er også stor variasjon i nedbørsmengden over landet. I fjellene i nord faller det ca. 3200 mm, mens det langs Duoroelven faller mindre enn 300 mm. I enkelte områder kan gjennomsnittemperaturen være helt oppe i 20°C og landet har mellom 2500 og 3200 timer med solskinn årlig.

Lovgivning

Det portugisiske klassifiseringssystemet består av fire kategorier og offisiell klassifisering av vin er faktisk hele 200 år eldre enn i Frankrike. Inndelingen er som følger: Kvalitetsvin som produseres i et spesifikt område benevnes VQPRD (Vinho de Qualidade Produzido em Região Demarcada). Vin av den mest beskyttede sorten inkluderer Portvin, Vinhos verdes og Alentejoviner. Disse benevnes D.O.C. (Denominação de Origem Controlada) og etiketten beskriver den spesifikke vingården vinen kommer fra. Vin som er underlagt provinsielle reguleringer, men som ikke har en DOC-benevnelse faller i kategorien IPR (Indicação de Proveniência Regulamentada). Videre har vi kategorien Vinho Regional og Vinho de Mesa (bordvin).

Oversikt over Portugals vindistrikt

[otw-bm-list id=»6″]