Vindistriktet Bordeaux i Frankrike

Historie

Som for resten av dagens Frankrike, var det også romerne som introduserte vinen til Bordeaux. Meningen var å få i gang en vinproduksjon som først og fremst skulle dekke det lokale behovet. Vin fra Bordeaux har siden funnet veien til alle verden kroker. I dag er navnet Bordeaux for mange synonymt med god vin. På 1200-tallet ble vin fra området meget populært i England. På denne tiden var Graves det viktigste distriktet, senere har Medoc overtatt denne rollen. På 1700-tallet var Malbec den dominerende druen, men på begynnelsen av 1900-tallet ble den overgått av Cabernet Sauvignon.

Vinindustrien i dag

Eksportverdien av fransk vin har falt dramatisk de siste 15 årene og dette merkes ekstra godt i en region som består av hele 124 000 hektar vingårder. Dette skyldes delvis konkurranse fra utenlandske vinprodusenter, og delvis en nedgang i det nasjonale forbruket. En annen forklaring som har blitt presentert er at mange forbrukere foretrekker etiketter som forteller hvilke druer vinen er laget av. De franske etikettene har ofte blitt kritisert fordi de er vanskelige å forstå. Et mottiltak ble introdusert i 2005 og dette bestod i å senke produksjonen for å få opp kvaliteten og dermed priser. Med andre ord; selge mindre, men tjene (minst) like mye. Denne planen har derimot vist seg vanskelig å gjennomføre.

Druesorter og vintyper

Rødvin fra Bordeaux lages vanligvis av en blanding av de ulike druene som er tillatt i regionen. I Medoc-distriktet er det ofte Cabernet Sauvignon som dominerer blandingene, dette gjelder også for vinene som kommer fra vestsiden av Gironde. Andre druesorter som er tillatt i regionen er Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot og Merlot. Det produseres for det aller meste røde viner i Bordeaux. Til hvitvin brukes nesten utelukkende Semillion, Muscadelle og Sauvignon blanc. En typisk hvitvin består av ca. 80% Semillion og 20% Sauvignon blanc. Ved innhøsting er det plukking for hånd som foretrekkes ved de mest prestisjetunge vinslottene, men maskinell innhøsting blir også tatt i bruk.

Klima og jordsmonn

Jorda i Bordeaux består av grus, sandstein og leire, og regionens beste vingårder befinner seg på de veldrenerte grusavsetningene omkring elven Gironde. Grunnen her er også rik på kalsium og med sitt atlantiske klima og sine mange elver anses regionen som perfekt for vindyrking.

Topografi

Den enkelte vingårdens terreng spiller også en stor rolle. Mange av vinprodusentene sikter seg inn mot å lage vin som reflekterer gårdens terreng. Derfor finner vi ofte vin herfra hvor druene kun kommer fra en eneste vingård. Landskapet er for det meste flatt og ikke spesielt vakkert i og for seg.

Underområder

De viktigste underområdene i Bordeaux er Medoc, Haut Medoc, Blaye, Entre-Deux-Mers, Bourg og Graves. Samtlige ligger i tilknytning til enten estuaret Gironde (ikke en elv, men en vannmasse der flere elvemunninger møter tidevannet fra havet), eller elvene Dordogne og Garonne.

Vinklassifikasjoner

Etiketten på en flaske Bordeauxvin inneholder som regel følgende informasjon: Vingårdens, eller -slottets navn. Gården eller slottets klassifisering. Hvorvidt vinen er tappet på selve slottet (Mis en Bouteille au Chateau), årgangen og alkoholinnholdet. Det er fire ulike klassifiseringer av vin fra Bordeaux, avhengig av hvilket distrikt vinen kommer fra. Disse er som følger: Den offisielle Bordeauxvin-klassifiseringen av 1855, Den offisielle St. Emillion-klassifiseringen av 1955, Den offisielle Graves-klassifiseringen av 1959 og Cru artisan-klassifiseringen som ble akseptert av EU i 1994.