Vindistriktet Catalonia i Spania

Historie

Catalonia har en lang og stolt vintradisjon. De første druene som ble benyttet til vinlaging ble introdusert allerede av fønikere og grekere 400 år før vår tidsregning. Romerne videreutviklet produksjonen inntil maurerne invaderte regionen. Under maurernes herredømme ble vinmarkene forsømt, men tok seg opp igjen da kristne klostre stod for produksjonen. Etter hvert ble vin en av de viktigste eksportartiklene fra Catalonia.

Vinindustrien i dag

I dag kan catalonierne se tilbake på en utvikling der de har bidratt vesentlig til utviklingen av vinproduksjonen i Spania med sin vilje til å eksperimentere med ny teknologi og mer moderne fremstillingsmåter, blant annet ved å introdusere internasjonale druer. En av de viktigste årsakene til at Catalonia har lykkes med sin vinindustri, er mye takket være den særpregede Cava. I 1870-årene ble det rundt byen Sadurni d’Anoia in Penedes utviklet musserende viner basert på de samme metodene som Champagne benyttet i sine viner. Dette ble en umiddelbar suksess og førte til at byen og distriktene rundt overtok førersetet i Spania med hensyn til produksjon av Cava. Innsatsen ble belønnet med en høythengende DO på midten av 1980-tallet.

Druesorter og vintyper

Regionen skiller seg ut fra de andre vindistriktene i Spania, blant annet gjennom en sterk fransk innflytelse. Dette gjelder ikke minst de hvite Cava-vinene i tillegg til de røde bordvinene. De røde vinene baseres først og fremst på druen Tempranillo (lokalt Ull de Llebre), Garnacha og Monastrell. Ulike varianter av rød Bordeaux blir også benyttet.

Klima, topografi og jordsmonn

Druene vokser i mildt middelhavsklima og er naturlig nok preget av dette. Men det er store variasjoner fra kysten med sine varmere klimasoner og moderate nedbørsmengder til de høyereliggende slettene i sentrale Spania med sitt tørrere klima. Inn i mellom finnes det kjøligere soner i skyggen av åssidene og på høyere steder der den særpregede Cava-vinen skapes.
Jordsmonnet preger druene med sin blanding av granitt, kritt og lagvis skifer og gir store variasjoner i smak og fylde fra de lettdrikkelige til de tyngre og kraftigere vinene som nesten kan sette en vinelsker ut.

Underområder

Catalonia består av provinsene Barcelona, Lleida, Tarragona og Girona, og regionen har ti klassifiserte vindistrikter. Et område som skiller seg ut er Priorat, et røft og ulendt vindistrikt som ligger sørvest for Barcelona i provinsen Tarragona. Området er preget både av århundregamle tradisjoner og en beliggenhet som eksponerer druene 360 grader. Med vilje til å eksperimentere ble vinproduksjonen revolusjonert på 1980-tallet og noen av Spanias beste og dyreste viner kommer herfra.

Vinklassifikasjoner

Som i Italia og Frankrike har Spania strenge vinklassifikasjoner. Den høyeste er Denominacion de Origen Calificada (DOCa eller på katalansk DOQ). Disse vinene slipper ikke gjennom nåløyet før det har foregått en grundig smakstesting. De eneste vinene som har en så høy klassifisering er Priorat og Rioja. Den neste klassen er Denominacion de Origen (DO) fulgt av Vino de la Tierra, Vino Comarcal og Vino de Mesa.