Vinlandet Libanon

Bakgrunn og historie

Libanon i Midtøsten har en av de eldste vinkulturene i verden. Man finner referanser til dette i flere religiøse og historiske tekster, samt en rekke arkeologiske funn. Disse tyder på at det har blitt dyrket vin i det som er dagens Libanon, i mer enn fem tusen år. Flere kulturer har vært involvert i den historiske utviklingen av libanesisk vinproduksjon og tradisjon, spesielt fønikerne. Landets beliggenhet ved Middelhavet har gitt Libanon mange handelsruter og kontakter i regionen. Vin var også en svært viktig handelsvare opp gjennom århundrene, og Byblos, som lå i nærheten av dagens hovedstad Beirut, var i lang tid kanskje den viktigste handelsbyen i hele regionen. Byblos antas for øvrig å være en av verdens eldste bysamfunn. Forskjellige styresett, erobringer og religiøse lover, har til tider begrenset vinproduksjonen i Libanon.

Dagens vinproduksjon er veldig påvirket av landets tilknytning til Frankrike, og de franske koloniene i Algerie. Både teknikker og druesorter som brukes i dag, har mer eller mindre kommet sigende fra franskmennene. Libanon selv har også vært underlagt Frankrike, og dermed vært en betydelig påvirkning i dagens vinindustri. Dette ser vi blant annet i det at vingårdene kalles ”Chateau”.

Vinindustrien i dag

Libanesisk vin har opplevd en fin fremgang de siste årene. Rundt tusenårsskiftet fantes det knapt 10 vingårder, mens tallet i dag er over 35 Den totale årlige vinproduksjonen er på rundt 600 000 kasser vin, der mesteparten eksporteres til USA, England og Frankrike. Brorparten av vinen er rød, basert på de klassiske franske druesortene. Tidligere lå de fleste vinproduserende områdene i nærheten av kystbyene, mens de i dag for det meste befinner seg i Bekaa-dalen, eller like sør for dalen, i nærheten av Jezzine.

Druesorter og vinstiler

Dagens viner fra Libanon er for det meste røde, og baseres primært på de klassiske franske druesortene. Hovedvekten av de røde vinene produseres av Cabernet Sauvignon, Merlot, Mourvedre, Syrah, Grenache og Cargnan. Hvite viner baseres for det meste på Chardonnay, Clairette og Ugni blanc. Libanon har også en del produksjon fra egne druesorter, blant annet en blanding basert på Obeideh og Merwah.

Klima

Som nevnt befinner de fleste vingårdene seg i Bekaa-dalen. Dalen ligger klemt mellom to fjellkjeder, hvor det meste av øvrig landbruk også finner sted. Selve dalbunnen ligger på rundt 900 moh, mens de fleste vingårdene ligger på mellom 1000 og 1200 moh. Somrene er meget hete, med temperaturer over 40 grader C. Sommernettene er imidlertid ganske kjølige på grunn av at dalen ligger såpass høyt. Vintrene er tøffe, mye snøfall og lave temperaturer. Nedbørsmengden i vekstperioden er lav, men dalen har god tilgang på vann fra snøsmelting og grunnvannet i området.

Lovgivning

Klassifikasjon av libanesisk vin er av nyere opprinnelse. Den nasjonale myndigheten på vin er UVL, Union Vinicole du Liban, enda et eksempel på Frankrikes påvirkning i dagens libanesiske vinindustri. Den første omfattende lovgivningen på området kom så nylig som i 2000. Lovgivningen er basert på det franske appellasjonssystemet, men er ikke like detaljert og omfattende. Det meste som involveres i vinproduksjonen er regulert på et eller annet vis, for eksempel terminologi som beskriver vinens sødme og trykket i musserende vin. Dette skal oppgis på etiketten, i tillegg til vindruenes opprinnelse og lignende.