Norske vinklubber

Birkelundens ostebutikk

Birkelundens lille franske ostebutikk har startet sin egen vinklubb. I sine egne lokaler arrangerer de en gang hver måned møter med vinsmaking. Her benyttes utelukkende franske viner, og det serveres gjerne ost til smakingene. Her er det mulig for alle å delta.

Kontaktopplysninger:

Birkelundens lille franske ostebutikk
Thorvald Meyers gate 27
0555 Oslo
Telefon: 47 25 64 86
E-mail: info@franskostebutikk.no
Nettside: franskeostebutikk.no


Bonus Vinum

Bonus Vinum er restauranten Villa Mat sin egen vinklubb. De holder et variert utvalg av arrangement gjennom hele året. Medlemskapet er gratis og du får som medlem tilsendt en egen medlemsavis på mail 4 ganger pr. år. De baserer arrangementene sine med base i sin egen vinkjeller som de har bygget opp gjennom 40 år.

Kontaktopplysninger:

Villa Fløyen
Boye Ordingsgate 3
Postboks 1635
3705 SKIEN
Tlf: 35 52 36 70
E-mail: vinklubb@villamat.no
Nettside: Bonus Vinum


Druen

Vinklubben Druen i Tønsberg har 85 medlemmer (som er det maksimale antallet) og holder møter hver måned. De inviterer også medlemmene til å delta på utenlandsturer med besøk i forskjellige vindistrikt. For å få medlemskap må du anbefales av to av klubbens medlemmer.

Kontaktopplysninger:

Druen Tønsberg
Terje Paal Nilsen
Telefon: 90 36 80 45
E-mail: terje.pal.nilsen@sf-nett.no
Nettside: Druen


Ganymedes

Ganymedes er en vinklubb i Trondheim med rundt 160 medlemmer. Formålet er å fremme medlemmenes interesse for vin og vinkultur. De gjennomfører 5 møter i året. Møtene har stor spennvidde når det kommer til tema, og det smakes på flere typer vin. Alle møter avsluttes med en to-retters middag med utvalgte viner.

Kontaktopplysninger:

Ganymedes
Trondheim
E-mail: ganymedes_vinklubb@hotmail.com
Nettside: Ganymedes


Gjøvik Vinklubb

Etter et møte i 1992 ble klubben stiftet formål om å fremme god vinkultur i distriktet. De anser seg selv for nybegynnere og nye medlemmer trenger ingen forkunnskaper forut for et medlemskap. De lærer sine medlemmer om vin gjennom praktisk smaking og teori, og bruker både medlemmer og andre vinkjennere som foredragsholdere.

Kontaktopplysninger:

E-mail: sigmund@gjovikvinklubb.com
Nettside: Gjøvik


Golia Vinklubb

Klubben ble stiftet i 2003 og har i dag rundt 150 medlemmer. Det er en av landets største vinklubber og holder sine møter på Golia Velhus i Oslo. De gjennomfører 6 til 7 vinsmakinger hvert år, og møtene finner som regel sted på onsdager.

Kontaktopplysninger:

E.mail: goliavinklubb@online.no
Nettside: Golia


Jæren Vinklubb

Jæren Vinklubb ble stiftet i 2004 og har sine 6 årlige møter på Hå gamle prestegård. Klubben har pr. i dag (02.12.2015) 85 medlemmer med et nært forhold til Jæren i Rogaland. De tar for tiden ikke opp flere medlemmer, men man står fritt til å registrere seg som interessert. Deres vedtekter setter et tak på maksimalt 100 medlemmer.

Kontaktopplysninger:

E-mail: post@jaren-vinklubb.no
Nettside: Jæren Vinklubb


Mathallens Vinklubb

Mathallens vinklubb er åpen for alle som har interesse for vin, og da især for dem som setter pris på en kombinasjon av vin og mat. De arangerer medlemsmøter fra 1 til 3 ganger pr. måned. Innholdet på møtene består blant annet av foredrag, vinsmaking, kurs og lignende. Det er ingen krav til forkunnskap for medlemskapet og er heller ingen møteplikt. Møtene avholdes i Mathallen Oslo og medlemskapet er gratis. Men man må betale en deltakeravgift for hvert arrangement, og prisen varierer utifra tema og råvarer som anvendes.

Kontaktopplysninger:

Mathallen Oslo
Vulkan 5
0178 OSLO
Telefon: 40 00 12 09
E-mail: vinklubben@mathallen.no
Nettside: Mathallens vinklubb


Mo Vinklubb

Klubben ble stiftet i 1990 av fagpersoner innen restaurantbransjen og kokkeskolen for hotell og restaurant. Det er en klubb hvor det vinfaglige helt fra starten av har stått sentralt. Møtenes foredragsholdere er ofte kjente personer fra den norske vinsfæren. De har gjennom flere år også kjøpt inn viner for langtidslagring. Pr. 2013 talte medlemstallet 35 personer.

Kontaktopplysninger:

Mo
V/ Svein Arne Solbakk
Telefon: 90 65 94 57
E-mail: svein.solbakk@nb.no
Nettside: Mo Vinklubb


Smak & Behag Vinklubb

Smak & Behag Vinklubb er er en del av Smak & Behag kulturreiseklubb. De holder til i Oslo og er åpen for alle. Man må være medlem av kulturreiseklubben for å kunne bli medlem av vinklubben. Klubben arrangerer jevnlig møter med vinsmaking, og turer til vinområder i Europa. Klubben utgir sitt eget medlemsblad, «Bulletin».

Kontaktopplysninger:

Smak & Behag kulturreiseklubb
Hovinveien 43B
0576 OSLO
E-mail: smak.behag@gmail.com
Nettside: Smak & Behag Vinklubb


Smaalenene Vinklubb

En frittstående klubb med rundt 80 medlemmer. De avholder sine møter på Smaalenene hotell. Det arrangeres ca. seks møter i året der de smaker viner og spiser god mat. Kveldene starter med kåseri og smaksprøver, for så å avslutte med mat og vin tilpasset kveldens tema.

Kontaktopplysninger:

Smaalenene Hotell v/Arvid Bjørnstad
Vammaveien 25
1813 Askim
Telefon: 90 10 64 54
E-mail: post@smaalenene-hotell.no
Nettside: Smaalenene


Vitis Bergensis

Vitis Bergensis er en vinklubb som holder til i Bergen og tar kontinuerlig opp nye medlemmer. Det må betales en medlemskontingent, samt at deltakerne på medlemsmøtene dekker de reelle utgiftene. Klubben ble stiftet i 1992 og har siden den gang utviklet seg til å bli en kunnskapsrik forening med et profesjonelt opplæringstilbud.

Kontaktopplysninger:

Vitis Bergensis v/ Odd Rydland
Bjøllebotn 160
5026 Nestun
Telefon: 55 92 93 35
E-mail: odd.rydland@bi.no
Nettside: Vitis Bergensis


Ås Vinklubb

Klubben ble stiftet på Ås Hotell i 1994 og er en forening for vininteresserte i Ås Kommune. Ved spesielle grunner tillater de at det tas opp medlemmer som ikke er bosatt i kommunen. Formålet er å utvikle medlemmenes kunnskaper om vin, samt å arrangere smakinger og foredrag. De gjennomfører vanligvis 7 møter i løpet av året. Klubben utgir også medlemsbladet «Vinbonden» som du kan finne tilgang til på nettsidene deres.

Kontaktopplysninger:

Ås Vinklubb
v/kasserer Linda G. Hjeljord
Høgskoleveien 17
1430 ÅS
E-mail: post@aasvinklubb.net
Nettside: Ås Vinklubb