Vinlandet Spania

Historie

Det var i stor grad munker og klostre som sørget for å holde vintradisjonene i hevd i middelalderen. Dette ble mer eller mindre satt en stopper for da maurerne inntok landet, fra år 900 – 1487 e.Kr. Likevel la ikke dette demper på all vinproduksjon, for de nye herskerne la seg ikke så mye inn i hva de kristne drakk. Det var munkene og landsbyene rundt klostrene som bidro mest til utviklingen av vinproduksjon i Spania. Fortsatt er mange av druene som benyttes i dag opprinnelig en arv etter disse munkene. Etter at fønikere og kartagere hadde hatt sine perioder noen hundre år f Kr, inntok romerne landet, og under det romerske herredømmet ble det et blomstrende oppsving i vinproduksjonen.

Nedturen kom da folk fra Nord-Europa invaderte Hispania. Fra denne perioden hører vi lite om vinproduksjon. Da Spania igjen ble samlet, tok vinproduksjonen ny fart. Mesteparten av vinen gikk til England. Etter soppangrepene som ødela mesteparten av vinmarkene i Europa på 1800-tallet, ble Spania redningen. Hit nådde ikke katastrofen og førte til utstrakt eksport. Senere nådde imidlertid soppangrepene også Spania. Redningen ble druer som var mer resistente og hardføre.

Vinindustrien i dag

Foruten naturkatastrofene som rammet vinavlingene kom begge verdenskrigene og den spanske borgerkrigen, noe som førte til stagnasjon i vinproduksjonen. Først på 1950-tallet begynte den å ta seg opp igjen. Etter at Rioja og Jerez ble gjenoppdaget på 60-tallet har spansk vin vunnet mer og mer anerkjennelse. Etter at Franco døde og demokratiet ble gjeninnført, bidro det til ytterligere utvikling. I dag er Spania en av de viktigste vinnasjonene i verden. Landet er det mest beplantede i verden når det gjelder vinranker, og er verdens tredje største produsent i totalt volum. Særlig betydning fikk Spanias inntreden i EU.

Druesorter og vintyper

På 90-tallet ble det i økende grad akseptert å bruke druevarianter som Chardonnay og Cabernet Sauvignon, og da forbudet mot vanning ble opphevet i -96, ble det åpning for å dyrke nye områder og eksperimentere med druevarianter.
Det finnes over 100 druesorter i Spania. Noen av de mest kjente røde druene er Garnacha, Bobal, Cabernet Franc, Monastrell, Cabernet Sauvignon og Tempranillo.
Den mest brukte druen for hvitvin er Airén, men også her er det et utall lokale og internasjonale varianter.

Klima, topografi og jordsmonn

De varierte klimaforholdene fra kjøligere og fuktigere regioner i nord og i Pyreneene til tørre, hete sletter i lavlandet utgjør et landskap som skaper grunnlag for de mange druevariantene som dyrkes. Beliggenheten mellom Middelhavet og Atlanterhavet og ikke minst de elvene som mange regioner er avhengige av, bidrar også til de varierte forholdene. På grunn av klimaendringene er det mange vinprodusenter som må tenke nytt. På grunn av økt varme og tørke advarer forskere at det innen 2050 kan bli umulig å dyrke vindruer i Spania.

Underområder

De mest kjente regionene i Spania er Rioja, Jerez og Priorat. Til sammen finnes over 70 designasjoner innenfor 14 vinregioner.

Vinklassifikasjoner

Klassifikasjonssystemet Denonomiacion de Origen (DO) ble etablert og lovfestet i 1932. Systemet er svært likt de kvalitetssystemene som Frankrike, Portugal og Italia benytter. Det er i overkant av 70 DO-distrikter og to DOCa (Denominaciones de Origen Calificadas: DOCa Rioja og DOCa Priorat. I tillegg finnes flere underkategorier. Regioner som overlapper hverandre blir administrert fra Madrid (Instituto Nacional de Denominacones de Origen (INDO).

Oversikt over Spanias vindistrikt

[otw-bm-list id=»5″]