Vindistriktet Campania i Italia

Historie

”Det lykkelige landet” er Campania blitt kalt – Campania felix. Regionen er en av de eldste vinområdene i Italia. Det finnes bevis på at det har foregått vindyrking her siden det 12 århundret f kr. Campania er knyttet opp mot regionens hovedstad, Napoli, og er påvirket av flere gamle imperier som har behersket området, alt fra grekere og romere til bysantinere. Noen av vinene er legendariske med sine egne myter og historier.

For 2000 år siden koloniserte grekerne området og satte ut de første plantene i det sydlige Italia. Filosofer og lærde både fra antikken og renessansen priste vin fra Campania. At det var et ”lykkelig” land kom av det fordelaktige klimaet med en god blanding av både sol og regn.

Vinindustrien i dag

Selv om vulkansk jordsmonn skaper de aller beste mulighetene for vindyrking, er det ikke mer enn 7 % av den dyrkbare jorden som er beplantet med vinranker. Dette er årsaken til at Campania importerer mer vin enn de eksporterer. Vin og druer utgjør bare cirka 5 % av det totale jordbruket i regionen.

Bakgrunnen for den lave produksjonen kommer blant annet av de vanskelige topografiske forholdene. Fjellsidene er ikke enkle å bearbeide, og mesteparten av arealet benyttes til produksjon av nødvendige fødevarer. Campania har derfor lenge ligget etter resten av Italia med hensyn til vinproduksjon.

Men Campania har gjennomgått en revolusjon, og i dag produseres det flere DOC-viner i regionen. En ny generasjon vinprodusenter har tatt i bruk moderne teknologi og nye metoder. Dermed er Campania igjen satt på kartet.

Druesorter og vintyper

De sentrale hvitvinsdruene i Campania er fiano, falanghina, og greco. De to mest sentrale røvinsdruene er aglianico og piedirosso. De er alle antikke druetyper som har vært dyrket i Campania siden romersk tid.

Dagens hvite viner er mer fruktige og yngre i smaken enn de tradisjonelle vinene fra området, og med mye aroma. Rødvinene kommer først og fremst fra Aglianico og har en sterk karakter som gjør seg med lagring.

Druene i Campania varierer fra Falanghina som var legendarisk allerede i Romertiden til Greco (Greco di Tufo), Fiano (Fiano di Avellino), Piedirossi (som ble benyttet allerede i det gamle Pompei) og Aglianico (med Taurasi som de beste vinene). I tillegg finnes det en rekke lokale varianter.

Klima og Jordsmonn

At Campania blir lovprist som et vineldorado kommer blant annet av det varierte klimaet, takket være mye sol, tørre, varme somre og tilsvarende milde vintre, lang sesong og et jordsmonn som er rikt på fruktbar vulkansk aske. Vinmarkene utgjør til sammen omtrent 100 000 hektar.

Topografi

De kjøligere vindene som blåser inn fra det tyrrenske havet inn mot Appenninene modererer heten og bidrar også til at druene blir lett syrlige. Samtidig skaper klimaet variasjoner på grunn av mer nedbør i fjellområdene enn ute ved kysten. For druene som kommer fra innlandet betyr dette mer smak, mens de er mildere langs kysten.

Underområder

Vinene fra Campania er like varierte som landskapet, fra de rullende åsene i Avellino og Benevento til de bratte, terrasserte vinmarkene langs Amalfi-kysten, øyene Capri og Ischia til skråningene opp mot Vesuv.

Vinklassifikasjoner

Etter at den nye generasjonen produsenter foretok omstillingen, har Campania i dag 20 DOC- og DOCG-soner. Den første vinen som ble DOCG-klassifisert i Sør-Italia var Taurasis (1993). Totalt har Campania 17 DOC-viner og 3 DOCG-viner (Greco di Tufi, Taurasi og Fiano di Avelino)

Les også vår artikkel om Vinmonopolet sine åpningstider.