Vindistriktet Casablanca i Chile

Historie

Selv om Chile har en lang historie med vinkultur som strekker seg nesten 500 år tilbake i tid, så var dyrkningen lenge begrenset av eksportforbud og manglende mulighet for transport. Markedsinteressen for vin var også begrenset, siden regionen som konsumerte matvin, gjerne produserte sin egen vin. Slik var det også lenge i Chile, selv om eliten siden midten av 1850-tallet hadde innført franske stokker for å tilfredsstille sine private behov. Forandring i folks drikkevaner satte næringen under press på midten 1980 tallet. Mindre matvin ble konsumert. Løsningen ble å markedsføre vin som et statussymbol, i fremmede land, som ikke hadde et stort etabler hjemmemarked.

Vinindustrien i dag

Roten til en vellykket moderne chilensk vin-eksport i dag, finner vi i de nære forholdet, mellom Chiles regime og de Forenede Stater. Chilenske bruk fikk tilgang til amerikansk kapital som bidrog til moderniseringen av vingårdene, mens Chile også fikk tilgang på det lukrative fremmedmarkedet. Casablanca er et resultat av denne perioden, som kan beskrives som en boom for Chilensk vin. Veksten i næringen provoserte fram åpningen av nye vinmarker.

Druesorter og vintyper

Selv om Casablanca nå er et område som har eksistert i knappe 30 år, er det fortsatt en region hvor det eksperimenteres mye. Her dominerer Sauvignon Blanc. Forøvrig finner man en stor andel av Chardonnay, som hver for seg utgjør rundt 2 000 ha og til sammen 80% av områdets produksjon. Det eksperimenteres også med Grauburgunder og Riesling, rundt 1300 ha med Merlot og Syrah, samt en Pinot Noir som trives i det kjøligere klima. Det som gjør området spennende er selvfølgelig at vi i stor grad finner hvitvin her, noe som er nytt og uvanlig i chilensk sammenheng.

Klima og Jordsmonn

Klimaet i regionen kan beskrives som kjølig middelhavsklima, og det regner mer enn på de fleste chilenske vinmarkene. Området ser rundt 540 mm nedbør per år. Nærheten til havet fører ofte til morgentåke, og skaper slik et ideelt klima for de hvite druene som dyrkes der. Dalen er forøvrig grønn og frodig. Jordsmonnet er sandholdig, og på dal-sletten preget av alluvial avsetning. Mye av grusen er forfalt granitt. Undergrunnen består hovedsakelig av leire.

Topografi

Casablanca er en bred dal, og meste-parten av dyrkningen finner sted på elvesletten, og til dels i de slake haugene nær sletten.

Underområder

Casablanca er et lite område i chilensk sammenheng og strekker seg kun 30 km langs en smal stripe. Distriktet er et underområde av det som er kjent som Aconcagua Regionen.

Vinklassifikasjoner

Chiles vinklassifikasjoner er noe begrenset, og lovverket dikterer kun at flaskens innhold til 85% skal samsvare med etiketten. Chilenske dyrkingsområder er store, og det er som regel uvisst hvor den vanlige chilenske middags-vinen nøyaktig kommer fra. Casablanca er et begrenset lite område som gir mer sikkerhet med hensyn til dette. Lokale produsenter har også fått flere utmerkelser. Deres produkter kan det lønne seg å være på utkikk etter.