Vindistriktet Maipo i Chile

Historie

Maipo-dalen har lange tradisjoner for vindyrking, som strekker seg tilbake til like etter den spanske erobringen av området på 1550 tallet. Da plantet jesuittiske misjonærer det som betegnes som Vanlige Sorte Druer. I nesten 400 år utviklet denne planten seg isolert og omtales i dag som Pais Druen i Chile. I løpet av kolonitiden slet landets vinproduksjon lenge med eksportforbud, noe som førte til en spesialisering i brennevin, med Pisco som en av de mer kjente produktene. En tillagende rik overklasse oppstod i perioden etter uavhengigheten. Denne begynte å importere franske stokker, og utviklet en viss ekspertise på vin. Driften med franske varianter kan derfor spores tilbake med 150 år.

Vinindustrien i dag

Slik som i det fleste andre steder i verden, hvor befolkningen vanligvis drikker mye vin, var fokuset lenge å maksimere volumet. Ettersom konkurranse fra leskedrikker erstattet den vanlige bordvinen på middagsbordene også i Chile, og vin plutselig ble noe flott og fint på verdensmarkedet, forandret kultiveringen seg. Utbyttekontroll, og minimal vanning er blitt vanlig, og det eneste som holder Chilensk vin tilbake i dag, er et amerikansk regelverk for merking.

Druesorter og vintyper

Cabernet Sauvignon er fortsatt den vanligste variant i vingårdene i Maipo, og den brukes gjerne for å fylle opp de resterende 15% av flaskens innhold som ikke er diktert av de chilenske renhetslovene for vin. Området kan også by på en del elegant vin, med innslag av Merlot, og Camenere, samt Syrah. Ut mot kysten finner man innslag av Sauvignon Blanc. Området er på totalt 13 000 ha.

Klima og Jordsmonn

Området strekker seg over en stor avstand, og kan deles i tre karakteristiske soner. Klimaet kan betegnes som mediterrant. Regionen ser årlig 315 mm nedbør

Alto Maipo, er på 400 til 800 meter over havet. Området har store tempraturskifter mellom dag og natt, på grunn av nærheten til Andes-fjellkjeden. Denne gir også kalde morgener siden fjellkjeden skygger for morgensolen. Jorden er karrig, og egner seg for kraftige Cabernet Sauvignon.

Det sentrale Maipo har vinmarker i haugene over elveløpet. Området er varmt og er det tørreste av de tre. Jordsmonnet er alluvialt, noe som hjelper med å tørste plantene.

Stillehavs-Maipo ligger ikke ved sjøen, men nyter godt av nærheten til havet. Markene ligger som regel i ly av haugene som grenser området av fra havet. Jordsmonnet er alluvialt.

Topografi

I øvre Maipo ligger vinmarkene i hengene under Andes-fjellkjeden, med utsikt over begynnelsen av Maipo-elven. Den midtre delen er en bred, flat elvedal, som måter på små hauger når elven finner sin vei ut mot havet.

Underområder

De tre markerte underområdene som man kan finne på flaskene er Alto Maipo, Maipo Central, og Pacifico Maipo.

Vinklassifikasjoner

Det chilenske lovverket er ikke veldig spesifikt når det kommer til krav til merking på flaskene. Lovverket følger mønstret som vi ser både i Australia og USA, og det eneste som er spesifisert rent praktisk, er en 85 % regel for eksportvin, hvor region og druetype må samsvare med 85 % av flaskens innhold.