Vindistriktet Murcia i Spania

Historie

Byen Murcia ble grunnlagt av emiren av Cordoba, Add ar-Rahman II. Hans arabiske navn var Mursiya. Ingen er riktig sikre på hva navnet kommer av, men i og med at det finnes mye myrt (latin Myrtea) og morbær (Murtea på latin) i området, er det en utbredt oppfatning at Murcia som navn har sin opprinnelse i en av disse plantene. Det hevdes at det var fønikerne som brakte vinplanter til regionen. Vinproduksjonen her har imidlertid hatt varierende omdømme opp gjennom tidene.

Under det romerske herredømmet stod vin herfra høyt i kurs. I andre halvdel av det 19. århundre tok det seg opp igjen, takket være luseangrepet i Frankrike som ødela mye av avlingene der. Dette medførte at mange måtte finne vin fra andre områder. Murcia var i så henseende et nærliggende valg i og med at Monastrell-druen trives så godt i dette klimaet. Denne druen gir vin med høyt tannin-innhold og dyp farge, noe som egner seg svært godt for lagring på fat.

Vinindustrien i dag

Også Murcia har gått gjennom en utvikling fra anerkjente viner i eldre tid til bulkproduksjon og billigvin, for så igjen å konsentrere seg om mer komplekse og spennende viner. I dag er det stadig flere som benytter mulighetene som ny kunnskap og teknologi, nye drueblandinger og kvalitetskontroll legger et bedre grunnlag for. Den moderne utviklingen startet i 1980-årene med kooperativer og private vinprodusenter som gikk foran for å utvikle nye metoder og blandinger.

Druesorter og vintyper

På grunn av klimaet og værforholdene i Murcia går det først og fremst i druer som er best egnet for rødvin. Rødvinsdruene som blir mest benyttet er Monastrell, som den mest dominante, Tempranillo, Merlot, Syrah og Cabernet Sauvignon. De hvite druene som brukes mest er Airn, Macabeo og Merseguera.

Klima, topografi og jordsmonn

Den søndre delen av Bullas er det eneste unntaket som ikke ligger i innlandet. Klimaet er fortsatt preget av Middelhavets vinder og modererte temperaturer, men naturlig nok ikke så sterkt som distriktene nærmere kysten. Dermed får vi to ulike klimasoner, det fuktigere Middelhavsklimaet eller det mer kontinentale klimaet lenger inn i landet som skaper mye hetere og tørrere forhold.

I de lavereliggende områdene av Bullas kan sommertemperaturen nå opp i 45 grader. De ulike værforholdene skaper grunnlaget for de variantene av druer og vin som produseres i området.

Underområder

Yecla er omgitt av 13 500 hektar vinmarker. En tredjedel er DO-klassifisert. Gjennom bevisst innsats er det blitt skapt flere viner med høy grad av aromatisk kompleksitet og fylde. Noen av vinene herfra er nå blant de mest prestisjefylte vinene som produseres i Spania.

Det er ingen undersoner, men allikevel dyrkes det druer i Campo Arriba som danner flere DO-viner sammenlignet med resten av området.
Bullas har som så mange andre vært preget av mye bulkproduksjon av vin, men følger mer og mer tendensen og viljen til å satse på kvalitetsvin.
Både med hensyn til kvalitet og kvanta er det Jumilla som skaper de beste vinene. En av grunnene til at det produseres så mye god vin her, er at jordsmonnet inneholder mye kalk som bidrar til å holde på fuktigheten.

Vinklassifikasjoner

Murcia huser tre DO-appellasjoner, Jumilla, Yecla og Bullas. Av disse er det vinene fra Jumilla som rager høyest og frembringer de fleste kvalitetsvinene.