Vindistriktet Nahe i Tyskland

Historie

Nahe-regionen ble mest sannsynlig ikke beplantet med vin av romerne, slik som de omliggende områdene, selv om området var bebodd i romersk tid. Den første gangen regionen nevnes i sammenheng med vin, er i et dokument som kan dateres til år 778. Kirken og klostervesenet la grunnlaget for produksjonen i regionen, og regionen hadde et godt omdømme for vin utover 1800-tallet. Etter store ødeleggelser i den siste verdenskrigen, havnet regionen på etterskudd i forhold til sine større naboer, som var raskere med å modernisere driften ettersom markedene forandret seg. Mot slutten av det siste århundret, moderniserte og reformerte dyrkningen i området seg, og man kan i dag igjen se en markant tilstedeværelse på verdensmarkedet.

Vinindustrien i dag

I dag er Nahe hovedsakelig en hvitvinsregion men der finnes et kraftig innslag av forskjellige røde sorter, som utgjør en fjerdedel av dagens produksjon. Siden de fleste bedrifter er små, er mangfoldet stort. Slik som i andre regioner er vinkulturen i dag forbundet med turisme, og hver eneste lille landsby langs elven har hvert år en eller to festivaler for å feire vinen. Gjerne med konserter og boder på markedsplassen. Den vanlige festen kommer i slutten av sommerferien og er for turister og fastboende, mens den andre typen er mer tradisjonell, og kommer som en høsttakkefest i september.

Druesorter og vintyper

Området domineres av de hvite druene Riesling (27%) og Müller-Thurgau (13%), men der er stort mangfold i produksjonen. Området byr på større mengder rødvin av Pinot Noir (6%) og Dornfelder (11%). I veldig små kvanta kan regionen også by på en del sjeldne og sære sorter som er meget begrenset i omfang. Heriblant Huxelrebe og Faberrebe som kun dyrkes på små areal. Til sammen dyrkes 4 200 ha.

Klima og Jordsmonn

Klima i regionen er temperert kontinentalklima. Nærheten til elveløpet modererer og stabilisere temperatursvingningene. Bergene som omringer regionen hjelper med å begrense nedbøren, og holder på solvarmen, til den grad at man i noen av åsene har et middelhavslignende mikroklima, slik man også kjenner dem fra naboen Mosel.

Topografi

Mesteparten av vinbergene ligger på de bratte sydvendte hengene, over elven Nahe og over de små sideelvene som renner ut fra bergene vest for Nahe. Slake åser gir også muligheten til å dyrke på flatmark. Området er av gammel vulkansk opprinnelse, noe som også bidrar til rullende åser, små sjøer, og en merkverdig blanding av forskjellige jordsmonn.

Underområder

Nahe deles enkelt inn i tre underområder, men det finnes også noen områder som ikke ligger like ved elven. Her inkluderes områdene rundt elven Alsenz som flyter inn i Nahe, samt regionen rundt Windesheim, som også ligger utenfor de tre underområdene. Det første underområde kalles Øvre Nahe (Obere Nahe). Distriktet har meget variert jordsmonn, og en enkelt gård kan ha marker med sandstein eller skifer som ligger like ved områder med purpurgranitt. Den andre regionen er området rundt Bad Kreuzenach som ligger midt i elvens løp. Nedre Nahe er betegnelsen på det tredje underområdet. Regionen er preget av mye skifer med innslag av kvarts.

Vinklassifikasjoner

Området har 328 uavhengige småbruk som alle lager sin egen vin. Det man vanligvis vil finne i butikken, er det som fremstilles i det som tyskerne kaller Grosslagen, som er områder som dyrkes kollektivt av småbrukene som er medlemmer i vin-godset.

Les også våre artikler om Nordlys og Yr vs Storm.