Vindistriktet Navarra i Spania

Historie

Navarra er en av 17 selvstendige regioner i Spania. I sin tid var Henrik den 4. av Frankrike konge her. Regionhovedstaden er Pamplona, viden kjent for sitt okseløp. Arkeologiske utgravinger viser at vinproduksjon stammer helt tilbake til den gangen Navarra var en romersk provins to hundre år før kr.

Pilegrimsvandringene til Santiago de Compostela førte i middelalderen til at vinproduksjonen tok seg kraftig opp. I tillegg til at pilegrimene gjerne ville ha god vin, ble handel med vin opphav til en blomstrende eksportnæring.
Som flere av vinmarkene rundt Middelhavet ble også Navarra angrepet av oidium, den fryktede soppen som var i stand til å legge hele avlinger øde. I 1855 var katastrofen et faktum.

Helt frem til 1800-tallet hadde vin vært et svært viktig landsbruksprodukt i regionen. Men denne første katastrofen var ikke den eneste som rammet regionen, noen få årtier etter ble avlingene ødelagt av et luseangrep som førte til at 50 000 vinstokker gikk dukken. Først 100 år senere ble det satt ut nye planter. Nye vinstokker som var resistente ble hentet fra Amerika. Og i 1933 kunne Navarra smykke seg med sin egen denominacion de origin. Fra begynnelsen av 80-tallet begynte Navarra for alvor å produsere kvalitetsvin på flasker.

Vinindustrien i dag

Da vinproduksjonen igjen begynte å ta seg opp på begynnelsen av 1900-tallet, ble det produsert masse billig vin for eksport. I dag er det en helt annen satsing på høyere kvalitet. Nye metoder er blitt tatt i bruk, og i kombinasjon med de gamle tradisjonene i regionen, produseres det nå vin som begynner å måle seg med naboen Rioja – ofte til en langt rimeligere pris.

Druesorter og vintyper

Navarra er i stor grad konsentrert om røde viner, hele 95 % av arealet er viet til å dyrke frem de røde druene. Men det er i ferd med å skje en endring der også de hvite vinene får større plass. Fortsatt produseres det mye rosévin, som nå har en helt annen kvalitet enn tidligere. De viktigste røde druene er Garnacha, Tempranillo, Merlot og Cabernet Sauvignon med noe innslag av Mazuelo og Graciano. De hvite vinene baseres for en stor grad på Viura, Garnacha Blanca og Chardonnay.

Klima, topografi og jordsmonn

Klimaet varierer i de ulike subsonene, men stort sett preges klimaet av et kontinentalt Middelhavsklima med sine kalde vintre og fare for nattefrost og tørre og varme sommere. I nord påvirkes klimaet av et atlantisk værlag. Her er temperaturene mer moderate, noe som påvirker modningen av druene.

Underområder

Navarra består av fem underdistrikter, Ribera Baja, Ribera Alta, Baja Montana, Valdizarbe og Tierra Estella.

Vinklassifikasjoner

Navarra opererer med følgende klassifikasjoner: Tinto Roble som skal ha minimum lagring på fat i 90 dager, Crianza oppbevares på fat i minst 12 måneder og lagres totalt 2 år. Reserva lagres til sammen i tre år, først 12 måneder på fat, deretter 2 år på flasker. Toppvinen, Gran Reserva, skal ha 24 måneder på fat og totalt 5 års lagring. 36 måneder er flaskelagring.