Vindistriktet Rheingau i Tyskland

Historie

Tysk vin spores som regel tilbake til romersk tid, men det er godt mulig at keltere, før den tid, drev med isolert vindyrking i det som i dag er de tyske vindistriktene. Den første dokumenterte dyrkningen av vin i Rheingau som ligger på østsiden av Rhinen, er fra 983, hvor eiendommen overføres til Erkebiskopen av Mainz. Driften er likevel langt eldre, og arkeologiske funn indikerer at romerske redskaper ble brukt til vindyrking i området, selv om legenden sier at vindriften ble grunnlagt av Karl den Store.

Vinindustrien i dag

I dag er området en av 13 designerte tyske vinregioner, og produserer mange viner merket kvalitetsvin og predikatsvin. Rheingau er det tradisjonelle navnet som fylket (gau) hadde i keisertiden, og vindistriktene som ble stiftet i 1910, forandret seg ikke slik som oppdelingen av Tyskland gjorde det i det siste århundret. Et av områdets mest kjente merker er Schloss Johannisberg. Området er lite og utgjør 3% av den samlede tyske produksjonen med sine 3 125 ha. Regionen er dominert av Riesling og Spätburgunder/Pinot Noir.

Druesorter og vintyper

Vin fra Rheingau er dominert av Riesling, som utgjør rundt 80 % av produksjonen. Spätburgunder er også markant, og utgjør 10 % av produksjonen, men Müller-Thurgau, er en av de mange andre druesortene som også dyrkes i små kvanta.

Klima og Jordsmonn

Området ligger beskyttet i dalføret, og elven hjelper med å holde en stabil høy temperatur. Klima kan beskrives som kontinentalt middelhavsklima, og området er fortsatt påvirket av Golfstrømmen, som garanterer mindre frost på vinterstid. Jordsmonnet er en blanding hvor den øvre delen er gammel havbunn, som inneholder sand, leire, sandsten og kalkstein. Etter Hallgarten skifter dette og jorden domineres av en blanding av fyllitt og skifergrus. I noen områder støter man på en del kvarts.

Topografi

Rundt Wiesbaden tar Rhinen en sving fra sin nordlige kurs, og fortsetter vestover i 30 kilometer, før den igjen snur nordover. Mesteparten av vinmarkene er på den nordlige bredden, og ligger vendt direkte syd-over, med elven foran seg, og bergene som le i ryggen.

Underområder

Underområdene for regionen er delt inn etter de forskjellige små bekkefarene som deler områdene, eller haugene imellom dem. Den øverste regionen kalles Steinmacher, og følges av Heiligenstock. Deretter kommer Honigberg og Deutelsberg. Over Oestrich Finner vi først Gottesthal, og lengre opp bekkefaret ligger Mehrholzchen og Erntebringer. Etter en u-sving er vi nede ved Rhinen igjen, Hvor Johannisberg, med underområdet Königberg ligger. Derpå følger Brugweg, og rundt svingen til elva, ligger Steil-Johannisberg

Vinklassifikasjoner

Som med mange tyske vin regioner er Rheingau delt opp først etter hvilken bedrift som dyrker vinen, hvilket bruk som tapper den, og så etter hvilket underområde vinen kommer fra. Dette gjelder hovedsakelig for klassene Qualitetswein og Prädikatswein, men man kan finne bordviner som følger samme mønster for inndeling.