Vindistriktet South Eastern Australia

Historie

Bakgrunnen for den geografiske indikasjonen (AGI) South Eastern Australia, er krav og reguleringer innen den europeiske union (EU). I følge EU-lovgivning må viner som merkes med variasjonen av druer vinen er lagd av, også merkes med druenes geografiske opprinnelse ( i Australia, AGI, eller Geographic Indication). Fordi EU-området er et betydelig marked for australsk vin, og fordi australske vinprodusenter gjerne lager billigvin fra blandinger som kommer fra større geografiske områder, ble altså GI-et South Eastern Australia opprettet i 1996. Betegnelsen dekker hele Victoria, New South Wales og Tasmania, i tillegg til de sørøstlige delene av Queensland og South Australia. Dermed kan man omgå EU-lovgivningen med viner som inneholder druer fra hele dette området, så lenge man har dekning i klassifiseringen og GI-et.

Australske vinprodusenter benytter slike blandinger til å få brukt opp mislykkede avlinger, der druer med lav kvalitet maskeres av den totale blandingen, samtidig er det mulig å utnytte større deler av avlingene I tillegg får man ganske lite variasjon i kvaliteten, fra år til år, i bestemte vinmerker som baserer seg på blandinger fra forskjellige regioner.

Vinindustrien i dag

95% av all vin som produseres i Australia, kommer fra super-sonen South Eastern Australia. Med andre ord er den geografiske indikasjonen nesten ensbetydende med selve landet. Australia er verdens fjerde største eksportør av vin, med et eksportvolum på rundt 780 millioner liter i året. Produksjonsvolumet er betydelig større, da 40% av all vin fra Australia konsumeres på hjemmemarkedet. 95% av dette kommer fra South Eastern Australia.

Druesorter og vintyper

Fordi South Eastern Australia dekker nærmest alt som produseres av vin i landet, blir en beskrivelse av druesorter nærmest et kart over alle druer som er å oppdrive. Hovedvekten av australsk rødvin baseres på Shiraz, Merlot og Cabernet Sauvignon, mens de hvite baseres for det meste på Chardonnay, Semillon og Sauvignon Blanc. I tillegg bør det nevnes at Australia byr på mange dessertviner av svært god kvalitet. De mest anerkjente kommer som regel fra to regioner, Glenrowan og Rutherglen, som befinner seg i North East Victoria, et underområde til Victoria. Disse dessertvinene baseres på Muscat og Topaque.

Klima og Jordsmonn Topografi

Denne supersonen og GI-et strekker seg med enn 2000 kilometer. Det er nesten samme lengde som hele Norge på langs. Klimatisk byr området på hele spekteret av værtyper. Innen grensene finner man snødekte fjelltopper med populære skianlegg, man finner fuktige regnskoger, åpne slettelandskap og ørkenområder. Vindyrkingen foregår i tilknytning til det meste av disse klimatiske sonene, og dermed vil man også kunne dyrke det meste av druer som egner seg til hver enkelt klimatype. Jordsmonnet er akkurat like variert som klimaet, og inkluderer mer enn 500 millioner år gammel jord fra planetens oldtid (kambrium).

Underområder

Supersonen South Eastern Australia dekker som nevnt hele Victoria, Tasmania og New South Wales, i tillegg til de vinproduserende områdene i South Australia og Queensland.

Vinklassifikasjoner

Vin fra Australia reguleres av strenge lover når det gjelder geografisk opprinnelse. Lovgivningen som angår merking av etiketter, tar ikke for seg aspekter ved selve produksjonen. Utenom normale opplysninger som alkoholvolum og navn på produsent, skal etiketten spesifisere området druene kommer fra, uten hensyn til hvor vinen ble produsert. Den geografiske angivelsen på stemme med 85% av innholdet i flasken. Når det gjelder South Eastern Australia, kan man altså være temmelig sikre på at dette stemmer.

Les også våre artikler om Nordlys og Yr vs Storm.