Vindistriktet Western Australia

Historie

Western Australia er kenguru-landets største delstat, og kom relativt sett sent i gang med produksjon av vin. Det historiske sentrum for dette er Swan Valley, et område i de øvre delene av elven Swan River. Den første europeer som utforsket området var James Stirling i 1827. Han bemerket blant annet Swan Valley sitt rike og fruktbare jordsmonn, noe som er uvanlig i dette området. Frem til 1970-tallet ble det meste av regionens viner produsert her. I de senere årene har områdene lenger sør-vest, Margaret River og The Great Southern, overtatt mer og mer.

Vinindustrien i dag

Western Australia står for en liten brøkdel av den samlede produksjonen i Australia, men regnes som et av de bedre områdene når det gjelder vinens kvalitet. Hele området produserer under 5% av landets totale volum. Swan Valley dominerte tidligere, men i dag har de to andre underområdene overtatt totalt, og øker kraftig i produksjonsvolum. Underområdet Margaret River er mest anerkjent, med viner som betegnes som elegante og balanserte. Disse er markant forskjellige fra de mer kraftige vinene man finner lenger øst i Australia. Vinprodusentene i Western Australia, spesielt i Margaret River, tilstreber ofte mer europeiske stilarter, noe som er muliggjort av et ganske annerledes klima enn i resten av Australia.

Druesorter og vintyper

Druetypene er som oftest de samme som i resten av landet, og inkluderer Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot og Shiraz som de viktigste. I Great Southern dyrkes det i tillegg mye Riesling. I Swan Valley finnes også viner fra Chenin blanc og Verdelho, mens Great Southern har en del viner basert på Pinot Noir og Malbec, i tillegg til de kjente sortene som er vanlige i Australia. Western Australia er ellers velkjent for sin egen blanding av Semillon og Sauvignon blanc, en variant av den klassiske blandingen med opphav i Bordeaux.

Klima og Jordsmonn

De vinproduserende områdene samler seg i statens sør-vestlige hjørne, med det Indiske hav i vest, og Sørishavet i sør. Klimaet her er betydelig kjøligere enn i resten av staten, og sammenlignes ofte med klimaet i Bordeaux. Swan Valley er varmere enn de to andre underområdene, og har også et ganske annerledes jordsmonn. Områdene langs kysten sør for Perth domineres av sandjord som er mindre fruktbar, mens det innenlands, der Swan Valley befinner seg, finnes mye mineralrik og mørk jord. Regioner som Geographe og har mer drenerende sandstein, mens Margareth River har en del granitt og gneis, på grunn av fjellformasjonen Leeuwin-Naturaliste som ligger rett ved. I dette området er jorden ofte rik på jern og aluminium, noe som gir en karakteristisk rødfarge på vinene som kommer herfra.

Topografi

Western Australias topografiske forhold domineres av nærheten til de to havene som møtes, rett ved områdene der det meste av vinproduksjonen foregår. Fjellformasjonen Leeuwin-Naturaliste har også stor innvirkning på klimaet i deler av området.

Underområder

Underområdene i Western Australia er Swan District, Margaret River og Great Southern. Sistnevnte har fem underregioner, Albany, Denmark, Franklin River, Porongurup og Mount Baker, mens Margaret River og Swan Valley har ingen offisielle underregioner.

Vinklassifikasjoner

Som i resten av Australia, klassifiseres viner ut i fra druenes geografiske opphav. Etiketten skal merkes med det GI (Geographical Indication) der minimum 85% av flaskens innhold kommer fra. I tillegg er produsentene pålagt å oppgi detaljer som alkoholvolum, eventuelle allergener, produsentens adresse og navn, og så videre.