Hvor mye promille får man av en flaske vin?

Beregning av blodalkoholkonsentrasjon (BAK), eller promille, fra å drikke en flaske vin avhenger av flere variabler, inkludert personens vekt, kjønn, metabolisme, og hvor raskt alkoholen konsumeres. På grunn av disse variablene kan det samme alkoholinntaket resultere i betydelig forskjellige promillenivåer for ulike personer.

For å gi et generelt estimat, la oss bruke en standard flaske vin (750 ml) med en alkoholprosent på ca. 12%. Vær oppmerksom på at dette bare gir et omtrentlig tall.

Anta en person på 70 kg for menn og 60 kg for kvinner. Vi kan beregne et omtrentlig BAK for å drikke hele flasken over 1 time, 2 timer og 4 timer.

Basert på de oppgitte forutsetningene, vil en gjennomsnittlig mann på 70 kg som drikker en hel flaske vin (750 ml med 12% alkohol) over en kort periode (f.eks. 1 time), teoretisk kunne nå en blodalkoholkonsentrasjon (BAK) på omtrent 1.49 promille. En gjennomsnittlig kvinne på 60 kg under samme forhold kan nå en BAK på omtrent 2.15 promille.

Det er viktig å huske på at disse tallene er omtrentlige og kan variere basert på flere faktorer som individets metabolisme, om de har spist, og deres generelle helse. Også, effekten av alkoholen vil reduseres over tid etter at drikkingen har stoppet, så BAK vil gradvis synke.

Hvis den samme mengden vin konsumeres over en lengre periode, som 2 eller 4 timer, vil BAK være lavere på grunn av kroppens evne til å metabolisere alkoholen over tid.